Fitoterapia jest szybko rozwijającą się dziedziną medycyny akademickiej opartą na dowodach płynących z badań naukowych oraz na wieloletnich doświadczeniach pracy nad substancjami roślinnymi i lekami ziołowymi.

Niestety, jej potencjał nadal nie jest wystarczająco wykorzystywany, a nierzadko zdarza się, że jest lekceważony. Niepokojące zjawisko niedoceniania fitoterapii obserwuje się zarówno wśród pacjentów, jak i lekarzy.

 
  

„Fitoterapia - uznana gałąź współczesnej medycyny”
to trwający od ponad roku ogólnopolski program informacyjny, poświęcony stosowaniu leczniczych preparatów pochodzenia naturalnego. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi pacjentów oraz lekarzy na

szerokie możliwości terapii lekami roślinnymi. Oprócz działań na rzecz profilaktyki, kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem związany ...


 

Co Polacy wiedzą o fitoterapii?
Raport przeprowadzony w ramach programu
„Fitoterapia - uznana gałąź współczesnej medycyny”


W przeprowadzonym w 2008 badaniu opinii publicznej, pytania dotyczące fitoterapii zadano reprezentatywnej grupie 1109 osób.
 


Odpowiedzi udzielone przez ankietowanych pokazały, jak mała jest wiedza na temat ...

 
 
 
 

• Informacje na temat leczenia ziołami pojawiały się już w mitach starożytnych Greków. Ich ślady można odnaleźć we współczesnych botanicznych łacińskich nazwach roślin.  
 
• Starożytni Grecy bardzo szybko docenili narkotyczne właściwości niektórych roślin ...